FAQ


Door de eeuwen heen is regelmatig melding gemaakt van naakte katten. Zo zouden de oude Egyptenaren en Azteken al haarloze katten gehouden hebben. De eerste foto’s dateren van begin 20ste eeuw. Deze zogeheten Mexican Hairless stierven echter uit, evenals een ander naakt ras uit de jaren dertig van de vorige eeuw, Le Chat Nuit.
De hedendaagse Sphynx vindt zijn oorsprong waarschijnlijk in 2 naakte Canadese boerderijkatten uit 1963. Hun naaktheid bleek recessief verervend. Op verschillende locaties werden fokprogramma’s opgezet. Maar deze waren niet succesvol en tegen het eind van de jaren zeventig werden de laatste 2 overgebleven Sphynxen verscheept naar een fokker in Nederland, dr. Hugo Fernandes. Deze broer en zus kregen samen nog 1 nestje. Maar de kittens werden verstoten en stierven.
In 1978 leek het tij echter te keren voor het Sphynx ras, toen in Toronto een behaarde zwerfkat naakte kittens ter wereld bracht. Mogelijk waren de ouders nakomelingen van bovengenoemde fokprogramma’s. 2 Jaar later schonk dezelfde poes aan nog 2 Sphynxen het leven. Deze poesjes, Punkie & Paloma, werden naar Nederland gebracht om gedekt te worden door de laatste Sphynx kater. Dit leidde tot 1 – helaas onsuccesvolle – dracht. Daarna weigerde de kater nog te dekken en werden de Sphynx poezen gedekt door Devon Rexen met zo min mogelijk haar. Dit leidde tot naakte katten met een licht donsje en soms enige beharing op het uiteinde van de staart.
Ondertussen werd aan de andere kant van de oceaan de ontwikkeling van het Sphynx ras verder geholpen met de geboorte van 2 naakte boerderijkatten in Minnesota, USA. Hun normaal behaarde moeder, Jezabelle, bracht in 1975 en 1976 respectievelijk Epidermis en Dermis ter wereld. In de jaren tachtig heeft vooral Epidermis een essentiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het ras door dekkingen met Devon Rexen.
Vervolgens is het Sphynx ras verder ontwikkeld door een aantal toegewijde fokkers. Daarbij is gebruik gemaakt van door spontane mutaties naakt geboren katten en is de genenpool uitgebreid door uitkruisingen met o.a. de Amerikaanse Korthaar en Domestic Shorthair. Deze old lines vormen de basis van het hedendaagse Sphynx ras. Om je een beeld te vormen van het oorspronkelijke - 'oude' - type van de Sphynx, zie dit welverdiende eerbetoon.
Inmiddels is de Sphynx een officieel erkend kattenras. Het Sphynx ras is echter nog jong en de genenpool klein. Daardoor liggen de kwalijke gevolgen van inteelt op de loer. Gelukkig kruisen enkele Sphynx fokkers nog steeds uit. Voor de gezondheid van het Sphynx ras is dat immers van vitaal belang.